Minimitilaukset: Vähittäisasiakas 30€ ja tukkuasiakas 100€!

Pinterest Youtube Facebook Instagram

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laadittu 27.03.2023.

 

Rekisterinpitäjä

Charlotta-Production Oy

040 525 0471 / info@charlotta.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sirpa Saviluoto

info@charlotta.fi

040 525 0471

 

Rekisterin nimi

Charlotta-Production Oy:n rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten henkilön nimi, käyttäjätunnus, salasana, yritys/organisaatio, yrityksen Y-tunnus, opiskelija-asiakkaiden henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolainsäädäntö tai muu lainsäädäntö edellyttää.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.